Hjem
HMS-portalen
Nyhet

Ny organisering for Bedriftshelsetjenesten

Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.

Hovedinnhold

Formål med ny organisering:

Formålet med den nye organiseringen er å synliggjøre BHTs tjenester for universitetets ansatte i større grad, samtidig som bedriftshelsetjenestens frie og uavhengige rolle i arbeidsmiljøspørsmål tydeliggjøres.

Endringen er et resultat av en utredning som ble gjennomført på vegne av universitetsledelsen og arbeidsmiljøutvalget ved UiB i 2019.  

BHTs tjenestetilbud:

Som tidligere finnes utfyllende informasjon om de ulike BHT-tjenestene på HMS-portalen, og alle universitetets ansatte og ledere er velkommen til å ta kontakt ved behov. 

Leder for Bedriftshelsetjenesten er Bente Nilsen Hordvik.