Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny organisering for Bedriftshelsetjenesten

Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.

Formål med ny organisering:

Formålet med den nye organiseringen er å synliggjøre BHTs tjenester for universitetets ansatte i større grad, samtidig som bedriftshelsetjenestens frie og uavhengige rolle i arbeidsmiljøspørsmål tydeliggjøres.

Endringen er et resultat av en utredning som ble gjennomført på vegne av universitetsledelsen og arbeidsmiljøutvalget ved UiB i 2019.  

BHTs tjenestetilbud:

Som tidligere finnes utfyllende informasjon om de ulike BHT-tjenestene på HMS-portalen, og alle universitetets ansatte og ledere er velkommen til å ta kontakt ved behov. 

Leder for Bedriftshelsetjenesten er Bente Nilsen Hordvik.