Hjem
HMS-portalen

Faggruppe HMS og beredskap

UiB's fagenhet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS og beredskap). Faggruppen bistår arbeidsgiver og arbeidstakerne på alle nivå, arbeidsmiljøutvalg og verneombud og arbeider målrettet for å fremme trygge og gode arbeidsmiljø. Faggruppen er en del av HR-avdelingen.

Hovedinnhold

Faggruppen har følgende ansvarsområder innen HMS og beredskap:

 • Overordnet systemansvar, kvalitetssikring og internkontroll.

 • HMS-kartlegginger og risikovurderinger.

 • Utredning og rådgivning.

 • Kompetanseutvikling, opplæring og informasjon

Faggruppens arbeidsfelt er: Beredskap, organisatorisk arbeidsmiljø, risikofylt arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid, kvalitetssikring og internkontroll.

ArbeidsområderSystemerKursing
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Beredskap
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Sikkerhet og beredskap
 • Risikofylt arbeidsmiljø
  • Kjemikalier
  • Biologiske faktorer
  • Strålevern
 • Kjemikalieregister (Eco Online)
 • Avfallsdeklarering 
 • HMS-avvikssystemet
 • Risikovurdering (CIM)
 • Beredskap (CIM)
 • Registrering av felt & tokt 
 • Grunnopplæring HMS for verneombud
 • HMS for ledere
 • Kurs i stoffkartoteket
 • Kurs i eksponeringsregistrering
 • Førstehjelpskurs for laboratorieansatte
 • Kurs i HMS-risikovurdering og SJA
 • Kurs i ROS-analyse i CIM
 • Kurs i håndtering av farlig avfall
 • Kurs i håndtering av gass
 • Strålevernskurs
 • Kurs i personlig verneutstyr
 • Håndtering av vold og trusler