Hjem
HMS-portalen

Sykkelparkering ved UiB

Her finner du oversikt over trygg sykkelparkering på universitetsområdene.

Hovedinnhold

UiB ønsker å gi ansatte og studenter muligheten til å sykle til universitetet, og har derfor satset på trygg sykkelparkering flere steder på campus. Til sammen har UiB rundt 600 trygge sykkelparkingsplasser. Dette er plasser under tak, og som krever korttilgang ved UiB. I tillegg til de trygge plassene finnes det ca. 800 plasser i utvendig sykkelstativ på campus.

Se også kart over sykkelparking ved UiB.

Trygge plasser

 • HF-bygget (Sydnesplassen 7)
  Sykkelhuset ved HF-bygget har ca. 80 plasser for studenter og ansatte.

 • Ulrike Pihls hus (Professor Keysers gate 1)
  Det er etablert to sykkelhus med rundt 170 plasser for studenter og ansatte.

 • Christies gate 12
  33 plasser i sykkelhus.

 • Villaveien 1
  8 plasser i sykkelhus i kjelleren.

 • Harald Hårfagres gate 29-31
  11 plasser i kjelleren

 • Realfagbygget (Allégaten 41)
  I sykkelburet i garasjen er det 57 plasser for ansatte.

 • Fysikkbygget (Allégaten 55)
  Sykkelhuset i Fysikkbygget har 155 plasser.

 • "Juss 2" (Jekteviksbakken 31)
  her finner du 57 trygge sykkelparkeringsplasser i garasjen.

 • Nye Odontologibygget (Årstadveien 19)
  Trygg sykkelparkering i garasjen, 56 plasser.

 • Alrek Helseklynge (Årstadveien 17)
  Trygg sykkelparkering i egen sykkelkjeller med ca. 50 plasser.

 • Kalfarveien 31
  UiB er leietaker hos Entra Eiendom, som gir mulighet for trygg sykkelparkering.

 • Marineholmen
  For ansatte og studenter på Marineholmen, finnes det trygg sykkelparkering fra Marineholmen Drift (krever betalt abonnement).

Andre steder

I enkelte bygninger finnes trygg sykkelparkering som ikke er åpen for andre enn dem som jobber i bygget. Kontakt ditt arbeidssted for informasjon.

Garderober/dusj

Kontakt ditt arbeidssted for informasjon om og tilgang til dusj og garderobefasiliteter.