Hjem
HMS-portalen

Utstedelse av sjømannsattest

Rutine for utstedelse av sjømannsattest for ansatte og studenter ved universitetet som skal på feltarbeid og tokt.

Hovedinnhold

Helseerklæringen skal sikre at ansatte og studenter er helsemessig skikket til tjeneste om bord og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift av fartøyet.

Ansatte og studenter er ansvarlig for å gjøre seg kjent med rutinene for utstedelse av sjømannsattest og bestille time hos bedriftshelsetjenesten.

Helseundersøkelse og utstedelse av sjømannsattest utføres av godkjent sjømannslege.

Helseundersøkelse

Ved helseundersøkelse må ansatte og studenter legge frem gyldig legitimasjonsbevis med bilde (pass, førerkort, nasjonalt ID-kort, bankkort med bilde). Ta også med linser/briller og eventuelt oversikt over hvilke vaksiner du har (dersom du skal til områder som krever reisevaksinasjon). Dersom ansatt/student har helseerklæring fra tidligere skal denne tas med.

Helseundersøkelsen består av:

  • Undersøkelse av synet (fjern- 5m), synsfelt og fargesyn
  • Hørselstest
  • Blodprøve (ved behov)
  • Urinprøve (ved behov)
  • Klinisk undersøkelse

Ansatte og studenter plikter å oppgi så fullstendige opplysninger som mulig om egen helse, og egenerklæring om helse fylles ut og underskrives sammen med sjømannslegen. Dersom ansatt/student oppfyller krav til helse, syn og hørsel vil sjømannslegen utstede helseerklæring på skjema fastsatt av Sjøfarsdirektoratet.

Helseerklæringen er gyldig i 2 år.