Hjem
HMS-portalen

Synsundersøkelse, arbeidsplassbriller og vernebriller med styrke

Informasjon om databriller/ arbeidsplassbriller og fremgangsmåte for synsundersøkelse.

Tegning av briller og øyne.
Foto/ill.:
Microsoft Office

Hovedinnhold

Dersom ansatte opplever synsproblemer, kontakt leder for tilrettelegging av arbeidsplassen. I noen tilfeller kan det også være behov for databrille eller vernebrille med styrke, dette dekkes av den enkelte enhet og avklares med nærmeste leder.

Tilrettelegg dataarbeidsplassen

Arbeid ved dataskjerm setter store krav til øynene, fordi det er knyttet til kort synsavstand og lite synsfelt. Synsproblem eller synsforstyrrelser kan ha flere årsaker, men det første som må utprøves er tilrettelegging av dataarbeidsplassen med hensyn til belysning og ergonomisk utforming:

Synsundersøkelse, databriller og vernebriller med styrke

Dersom synsproblem vedvarer etter at dataarbeidsplassen er tilrettelagt, bør det foretas en synsundersøkelse slik at optiker kan vurdere om ansatt har behov for databriller. Dersom en risikovurdering viser behov for vernebrille med styrke skal arbeidsgiver også tilrettelegge for dette. Det er da samme optiker som bistår med dette.

Ansatt må følge ”Retningslinje for synsundersøkelse og anskaffelse av databriller”, fylle ut skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller” og benytte optiker som har rammeavtale med UiB for at utgifter skal refunderes. Ansatt må registrere utgiftsrefusjon via DFØ Selvbetjeningsportalen, legg ved skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller” og kvittering fra optiker. Noe behandlingstid må påregnes ved refusjon av utgifter.

Optiker som har rammeavtale med UiB

Ved synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbrilller, må optiker som har rammeavtale med UiB benyttes for at utgiftene skal refunderes.

UiB har fra 01.03.20 inngått ny rammeavtale for anskaffelse av arbeidsplassbriller, og fra denne datoen er det Specsavers som er leverandør av tjenesten til ansatte ved universitetet.