Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Forskningsgrupper ved IBMP

Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi forskes det på flere fagområder, som læring, stress og depresjon. Forskningen holder et internasjonalt nivå og flere av forskningsgruppene bruker engelsk som hovedspråk.

Hovedinnhold