Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

PraksisNett på to minutter

Vi har snakket med teamet bak produksjonen av en fresh informasjonsvideo om PraksisNett. – Viktig at forskerne er informert om tjenesten, sier prosjektleder Guri Rørtveit.

praksisnett
Foto/ill.:
Berit Øxnevad-Gundersen

Hovedinnhold

Se videoen her

PraksisNett har siden 2018 vært en viktig plattform for rekruttering av pasienter fra allmennpraksis til forskning. Det er derfor av stor betydning at tilbudet er kjent i forskermiljøet. PraksisNett har tatt konsekvensen av dette og laget en informasjonsvideo om hva PraksisNett er, og hvorfor det er så viktig for forskningen. 

– I Norge gjøres det veldig lite forskning på pasienter i allmennpraksis.  PraksisNett organiserer nesten 500 fastleger som har sagt seg interessert i å delta i forskning, og det gjør det mye lettere for forskere å komme i kontakt med både fastleger og pasientene deres. Mange sykdommer behandles nesten bare hos fastlegen og ikke på sykehus, for eksempel KOLS, diabetes type II og demens. Dette er folkesykdommer som trenger mye mer forskning, sier prosjektleder Guri Rørtveit. 

Studenter på jobb

Amanda Nordpoll og Kamilla Fausa er i gang med sisteåret i bachelorprogrammet TV-produksjon ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet

Høsten 2021 kom deres veileder, Jan Aksel Angeltvedt med nyheten om at PraksisNett søkte etter et produksjonsteam som kunne produsere en informativ kortfilm for dem. Nordpoll og Fausa var ikke sen med å melde sin interesse.

– Vi var vel de første som sa at vi var interesserte i å ta oppdraget. Da var det bare å hoppe i det, sier Amanda Nordpoll, som er regissør og produsent i filmen.  
   

Amanda og Kamilla

Kamilla Fausa og Amanda Nordpoll

Foto/ill.:
IGS

 

Hun fikk kontaktinformasjonen fra veileder og tok da over kommunikasjonen med PraksisNett. Det startet med en powerpointpresentasjon som senere ble til manus og til slutt ferdig film.

Kamilla Fausa, fotograf og medregissør, sier at det gikk noen runder med justeringer før de fikk det hele i mål. 

– Vi foreslo å fjerne noen scener som vi mente gikk for mye i detaljer. I tillegg la vi til noen nye. Fra vårt perspektiv er vi opptatt av hva som er realistisk å få til og hva vi tror seerne vil finne interessant. 

Lærerikt 

Duoen mener at de også fikk et godt faglig utbytte av dette prosjektet. 

– Vi er vant med å lage fiksjon med skuespillere som spiller rollefigurer. Dette er noe helt annet. Mye av jobben ble å coache de medvirkende til å snakke naturlig og avslappet, sier Nordpoll, som også tok på seg jobben som forteller i filmen. 

Hausa hadde på sin side ansvaret for animasjonen som ble brukt i begynnelsen av filmen. I løpet av dette prosjektet lærte hun seg å bruke programmet Adobe AfterEffect. 

– Jeg har faktisk aldri laget animasjon før. Dette var en utrolig fin anledning å prøve på noe nytt og samtidig lære seg et nytt arbeidsverktøy. 

Berit Øxnevad-Gundersen er prosjektkoordinator ved PraksisNett, og hadde ansvaret for produksjonen av denne informasjonsvideoen. Hun er veldig fornøyd med valget av produksjonsteam. 

– Det var skikkelig gøy å jobbe med studentene om å lage informasjonsvideo om PraksisNett. De var faglig sterke og utfordret oss på hva som kunne fungere på film. Det var en glede å kunne samarbeide med så flinke og profesjonelle folk.


 

guri video

Guri Rørtveit

Foto/ill.:
Berit Øxnevad-Gundersen

Forskningsinfrastruktur kan noen ganger være vanskelig å forstå. Rørtveit tror at det er viktig med en informasjonsvideo som kan forklare hva PraksisNett er.

– Det er viktig at flest mulig vet om oss, og vi får ut budskapet om hva vi kan bidra med og hvorfor. Jeg er veldig fornøyd med sluttresultatet, sier Rørtveit.