Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Esperanza Diaz ved IGS har gitt ut verdens første bok på engelsk om migrasjonshelse til bruk i allmennmedisin.
Prisen deles ut annet hvert år til en internasjonalt anerkjent forsker i allmennmedisin, som har produsert forskning av høy kvalitet i allmennmedisin.
UiB-professor Guri Rørtveit leder en ny studie som skal kartlegge senfølger av campylobacter-epidemien på Askøy.
Campylobacter-bakterien er påvist i et drikkevann på Askøy. Mange har blitt syke, og man mistenker dødsfall på grunn av forurensningen. Vi har spurt infeksjonsekspert professor Nina Langeland om denne bakterien.
Engjom er førsteforfattar på artikkelen "Risk of eclampsia or HELLP- syndrome by institution availability and place and delivery – A population – based cohort study". Marie Spångberg-prisen er oppretta av landsstyret til Den norske legeforening i samband med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelege lege, Marie Spångberg.
Programleder Samuel Massie og bestefaren Arne Ulvolden fra TV2-serien "Samuel og bestefar" blir medforskere i forskningsprosjektet BetterAge, ledet av UiB-professor Bettina Husebø ved SEFAS.
Å kjenne sin biologiske familie er en menneskerettighet som stadig brytes i norske barnevernssaker. Derfor bør barneverns- barnevernloven revideres.
Vi må unngå å gjøre hverandre syke av bekymring, skriver Per Øystein Opdal og Stefan Hjørleifsson i BT.
Over 100 personer deltok på Instituttets dag 2019 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 8. mai. Målet med de årlige arrangementene er å informere, inspirere og engasjere ansatte ved IGS, så vel som å bygge faglige og sosiale bånd på tvers av de ulike seksjonene ved instituttet.
Gratulerer så masse til Hilde (Smith-Strøm) og medarbeidere med Årets publikasjon 2018 på Instituttets dag! "The Effect of Telemedicine Follow-up Care on Diabetes-Related Foot Ulcers: A Cluster-Randomized Controlled Noninferiority Trial"
Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
Forskere og leger fra IGS og SIH skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at «de viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken.»
Vi innfører et nytt programmeringsverktøy for å beregne styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsstudier. Beregningene er implementert i R-pakken Haplin og kan lett anvendes av forskere som ønsker å gjøre genetiske assosiasjonsanalyser i f.eks. MoBa eller Harvest. Artikkelen er publisert i BMC Bioinformatics.
Er du interessert i tverrfaglighet? TVEPS tilrettelegger tverrprofesjonelt samarbeid for studenter. Nå trenger vi flere fasilitatorer som kan sikre god læring i praksis.
UiB-forskarane fekk i snitt 1,56 publikasjonspoeng for 2018, viser nye tal frå Cristin.
Sårpasienter er en forsømt pasientgruppe i Norge. Kroniske sår er fortsatt forbundet med stigma, og mange pasienter lider ofte i stillhet.
Støy er et problem på mange arbeidsplasser og arbeidere på steder med høyt støynivå risikerer å utvikle støyskader.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Nå søker vi flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.

Sider