Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Mandag 19. februar var det offisiell åpning av TRACE - Senter for translasjonell forskning i epidemiologi, og en markering av oppstarten på tre nye prosjekter med støtte fra Trond Mohn forskningsstiftelse. Senteret har som hovedmål å utvikle nye strategier for forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer.
En ny studie viser at til og med små mengder energidrikk har negativ effekt på søvnen til studenter.
Instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Guri Rørtveit, har fått jobben som ny direktør ved Folkehelseinstituttet.
– Det er avgjørende at helse- og sosialfagsstudentene får bedre kjennskap til hverandres profesjoner mens de er studenter, sier TVEPS-leder Ane Johannessen.
Omtrent en tredjedel av norske barn under to år får i seg for lite jod, viser en ny studie gjennomført av forskere ved UiB.
Grieg Foundation har bevilget 20 millioner kroner til å forske på hvordan overgangsalderen påvirker kvinner i arbeidslivet. – Dette betyr at vi kan være ambisiøse, sier professor Silje Mæland.
Stipendiat Akash Kapali holdt innlegg på verdens største konferanse for MS: "MSMilan2023".
Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en tilstand som rammer gravide og som kjennetegnes av høyt blodtrykk og proteinutskillelse i urinen. Tilstanden er forbundet med komplikasjoner i graviditeten og rundt fødselen både for mor og barn, men også med økt risiko for visse sykdommer hos mor senere i livet, for eksempel høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag. Nyere forskning har vist at også... Les mer
Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet har nylig lansert en ny portal for alle forskere som ønsker å søke om ekstern finansiering.
– Jeg opplever ham både som en rollemodell og et forbilde innenfor utøvelsen av faget allmennmedisin, skriver student i nominasjonen.
Alrekdagene 2023 starter onsdag 20. september og varer fram til 22. september. Nytt av året er konseptet Digitale fagseminarer, som er rettet mot ansatte i helse og omsorg som ikke kan delta fysisk.
Høsten 2023 fortsetter Studentinkubatorens samarbeid med Empo og studenter som skal ha TVEPS oppfordres til å delta i en litt annerledes TVEPS-praksis.
Barn av fedre som røykte tidlig i tenårene har større risiko for å utvikle astma, overvekt og lav lungefunksjon, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Southhampton.
Personer med medfødte misdannelser har økt risiko for kreft, noe som kan tyde på en felles årsakssammenheng. Nyere forskning viser at også det å ha et søsken med en medfødt misdannelse kan medføre en økt risiko for enkelte krefttyper, spesielt for barn.
Simon Øverland er ansatt som leder ved Senter for internasjonal helse (SIH) og tiltrer stillingen 1. september 2023. Senter for internasjonal helse er et senter ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Det kanskje viktigste læreverket i norsk allmennmedisinutdanning har nå kommet i en helt ny og revidert utgave. Nyutgivelsen av "Allmennmedisin" ble markert i Alrek helseklynge.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare
Helseplager forbundet med overgangsalderen kan være en viktig årsak til at mange kvinner i 50 årene fases ut av arbeidslivet. Forskerne Inger Haukenes og Silje Mæland ønsker politisk handling for å gi flere kvinner mulighet til å bli værende i arbeid.

Sider