Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vi må unngå å gjøre hverandre syke av bekymring, skriver Per Øystein Opdal og Stefan Hjørleifsson i BT.
Over 100 personer deltok på Instituttets dag 2019 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 8. mai. Målet med de årlige arrangementene er å informere, inspirere og engasjere ansatte ved IGS, så vel som å bygge faglige og sosiale bånd på tvers av de ulike seksjonene ved instituttet.
Gratulerer så masse til Hilde (Smith-Strøm) og medarbeidere med Årets publikasjon 2018 på Instituttets dag! "The Effect of Telemedicine Follow-up Care on Diabetes-Related Foot Ulcers: A Cluster-Randomized Controlled Noninferiority Trial"
Forskere og leger fra IGS og SIH skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at «de viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken.»
Vi innfører et nytt programmeringsverktøy for å beregne styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsstudier. Beregningene er implementert i R-pakken Haplin og kan lett anvendes av forskere som ønsker å gjøre genetiske assosiasjonsanalyser i f.eks. MoBa eller Harvest. Artikkelen er publisert i BMC Bioinformatics.
Er du interessert i tverrfaglighet? Nå rekrutterer vi fasilitatorer, som kan tilrettelegge for god læring i praksis.
UiB-forskarane fekk i snitt 1,56 publikasjonspoeng for 2018, viser nye tal frå Cristin.
Sårpasienter er en forsømt pasientgruppe i Norge. Kroniske sår er fortsatt forbundet med stigma, og mange pasienter lider ofte i stillhet.
Støy er et problem på mange arbeidsplasser og arbeidere på steder med høyt støynivå risikerer å utvikle støyskader.
TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Vi søker flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.
Ph.d kandidat Lina Lernevall skriver i et Reisebrev til SÅR, Medlemsblad for Sårheling, at det var utrolig lærerikt å se hva de forskjellige landene jobber med og hva man kan få til med små ressurser. Lernevall var med til en internasjonalt konferanse for International Society for Burn Injuries, 2018, i India.
DEBATT: Ved å begrense rettighetene til de papirløse blir kostnaden ofte betydelig større, både for samfunnet og personen selv.
Tranvåg har engasjert seg i debatten og er tydelig på hvorfor økende hemmelighold er problematisk. Se videoen og hør hans argumenter. Her kan du også lese kronikken han hadde på trykk i Dagens Medisin sin temautgave om helseprioriteringer denne uken.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
Professor Rolv Skjærven ved IGS mottar EUs ERC Advanced Grant. Han skal forske på langtidseffekter på kvinners helse etter svangerskap.
Ingrid Gjesteland disputerer 20.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Oil spill into seawater: Evaporation and human exposure to benzene".
En UiB-studie viser at personer med kronisk utmattelse og irritabel tarm etter giardiautbruddet i 2004 har lavere livskvalitet enn andre ti år etter utbruddet.

Sider