Hjem
Institutt for informatikk

Studieveiledning

Studieseksjonen ved Institutt for informatikk kan nås på felles e-post: studieveileder@ii.uib.no.

Du kan også kontakte oss direkte med spørsmål:

Ida Rosenlund
ida.rosenlund@uib.no
Tlf: 55584286
- Bachelorprogram
- Utveksling
- Innpassing
Pål Magnus Gunnestad
pal.gunnestad@uib.no
Tlf: 55584025
- Masterprogram
- Forskerutdanning (PhD)
Mo Yan Yuen
mo.yan.yuen@uib.no
Tlf: 55584182
- Eksamen
- Timeplan
- Emneevaluering
Liljan Myhr
liljan.myhr@uib.no
Tlf: 55584276
- Gruppelederansettelser
- Klager på karakterfastsetting