Hjem
Institutt for informatikk
veiledning

Studieveiledning

Hovedinnhold

Studieseksjonen ved Institutt for informatikk kan nås på felles e-post: studieveileder@ii.uib.no.

Du kan også kontakte oss direkte med spørsmål:

Ida Rosenlund 
ida.rosenlund@uib.no
Tlf: 55584286

- Bachelorprogram
- Utveksling
- Innpassing
Pål Magnus Gunnestad
pal.gunnestad@uib.no
Tlf: 55584025
- Masterprogram
- Forskerutdanning (PhD)
Mo Yan Yuen
mo.yan.yuen@uib.no
Tlf: 55584182

- Eksamen
- Timeplan
- Emneevaluering
- Klager på karakterfastsetting

Erik Rekve Thorsheim
eirik.thorsheim@uib.no
Tlf: 55584159

- INF100 administrativ koordinator
- Årsstudium i informatikk
- EVU
- Gruppelederansettelser