Hjem
Sarah Sharif Hordviks bilde

Sarah Sharif Hordvik

Seniorkonsulent, Forskerutdanningskonsulent / ph.d.- og postdoktor- koordinator
 • E-postSarah.Hordvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 29
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Forskerutdanning

Daglig ansvar for alt administrativt arbeid knyttet til instituttets forskerutdanning

 • Kontaktperson for instituttets stipendiater og postdoktorer
 • Rekruttering (utlysning og tilsetting) stipendiater og postdoktorer
 • Avtaleverk (kontrakter og pliktarbeidsplaner)
 • Mottak og oppfølging
 • Timeregnskap for stipendiater og postdoktorer
 • Infrastruktur
 • Kurs, seminar og stipendiattreff 
 • Framdriftsrapportering
 • Midtveisevaluering
 • Disputasforberedelse og -gjennomføring
 • Informasjonsarbeid rettet mot stipendiater og postdoktorer
 • Rådgiving
 • Formidling av aktiviteten på forskerutdanningsfeltet (herunder vedlikehold av nettsider)
 • Kontakt med fag og forskergrupper
 • Sekretær for det lokale Forskningsutvalget (FU)
 • Registerføring og vedlikehold
 • Instituttets forskerutdanningsmidler og reisemidler for ph,d-kandidater
 • Andre finansieringskilder (kjennskap og videreformidling)
 • Rutineutvikling og -implementering på feltet, instituttintern og -ekstern
 • Høringer forskerutdanning
 • Forskerutdanningsmelding
 • Strategiarbeid
 • Internasjonalisering
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver