Hjem
Institutt for informatikk
Studiebarometer 2018

Masterprogrammet i informatikk kåret til Norges beste!

Masterprogrammet i informatikk går helt til topps i årets studiebarometer innen sin kategori.

Neste
Instituttleder skåler med studenter
Foto/ill.:
Ida Rosenlund, UiB
1/4
Studenter feirer med kake
Foto/ill.:
Ida Rosenlund
2/4
Studenter feirer med kake
Foto/ill.:
Ida Rosenlund
3/4
Instituttleder holder tale
Foto/ill.:
Knut Anders Stokke
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Vårt masterprogram i informatikk har oppnådd høyest gjennomsnittlig poengsum blant 2-årige masterprogrammer innen informasjons- og datateknologi i hele Norge! Poengsummen er faktisk høyest blant både 2-årige og 5-årige (integrerte) masterprogram innen dette feltet.

Vi scorer høyt på læringsmiljø, engasjerte undervisere, god faglig interaksjon både blant studenter og mellom studenter og ansatte. Studentene våre finner også studiet stimulerende og utfordrende. Deres tilbakemeldinger tilsier at de opplever å bli stilt høye faglige krav og at vi har høye forventninger og høye faglige ambisjoner for dem. 

Det er med glede instituttet noterer seg at studentene er også fornøyde med den støtten de får fra vår studieadministrasjon. Vi har lagt opp til tett kontakt og godt samarbeid mellom studentenes fagutvalg og instituttets ledelse og administrasjon, samt god interaksjon mellom studenter og ansatte generelt. Det er gledelig å se at studentene finner dette givende ikke bare sosialt men også faglig. 

Studentene våre opplever at de har god kontakt med næringslivet. Bedriftene tilbakemelder at de er veldig fornøyde med medarbeidere som har mastergrad i informatikk ved UiB, og de ønsker seg mange flere nye medarbeidere med mastergrad i informatikk! Det at våre masterstudenter får god opplæring innen programmering, algoritmer, datasikkerhet, maskinlæring og systemkonstruksjon, samt at de får forskningsrelaterte og utfordrende masteroppgaver, gjør dem svært attraktive for arbeidsmarkedet innen en rekke forskjellige bransjer. Våre studenters kjennemerke etter endt utdannng er at de er i stand til å raskt sette seg inni ulike problemstillinger og komme med gode løsninger. 

Du kan se våre resultater i undersøkelsen her. 

Hele det matematisk naturvitenskapelige fakultet gjør det godt i Studiebarometeret 2018.

Les også disse sakene om våre masterstudenter: