Hjem
Institutt for informatikk
Studiehjelp

InformatikkOrakel

Er du bachelorstudent som lurar på noko innen informatikkfaget? Ta ein vaffel med InformatikkOrakel!

InformatikkOrakel IO
Foto/ill.:
InformatikkOrakel

På Institutt for informatikk har vi starta opp eit prosjekt for bachelorstudentar som ynskjer ein fagleg og sosial arena for informatikkfaget. I InformatikkOrakel skal dyktige orakel fra ulike studieretninger kunne svare på spørsmål som dukkar opp frå fag og innleveringar studentane har.

I tillegg til det faglege skal InformatikkOrakel også vere ein sosial stad (med vafler kvar torsdag!), der ein kan styrke samhaldet på tvers av dei ulike studia på instituttet. Vi ynskjer at dette skal vere eit lågterskeltilbod for studentar på deira eigen arena, ein stad det er lett å be om støtte.

Orakla er Sondre Bolland, Simen Karlsen Lone, Elise Gutierrez Fiskeseth, Fromsa Hera, Omar Saad og Sindre Sørensen, fem studentar frå ulike studieretningar, som skal dekke breidda innan faga på instituttet – hovudsakleg tredjeårsstudentar på bachelorfaga og masterstudentar.

Tilbodet er tiltenkt studentar på Institutt for Informatikk, i tillegg er studentar ved Kognitiv vitenskap og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som tek fag på instituttet velkomne til å bli med.