Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiehjelp

InformatikkOrakel

Er du bachelorstudent som lurar på noko innen informatikkfaget? Ta ein vaffel med InformatikkOrakel!

Main content

På Institutt for informatikk har vi eit prosjekt gåande for bachelorstudentar som ynskjer ein fagleg og sosial arena for informatikkfaget. I InformatikkOrakel skal dyktige orakel fra ulike studieretninger kunne svare på spørsmål som dukkar opp frå fag og innleveringar studentane har.

Hausten 2023 er orakla er tilgjengelege ved to anledningar kvar veke:
Mandag klokka 10.15 - 12.00 (utan vaflar)
Torsdag klokka 14.15 - 16.00 (med vaflar)
 

I tillegg til det faglege skal InformatikkOrakel også vere ein sosial stad der ein kan styrke samhaldet på tvers av dei ulike studia på instituttet. Vi ynskjer at dette skal vere eit lågterskeltilbod for studentar på deira eigen arena, ein stad det er lett å be om støtte.

Orakla er Sara Ahmadi, Preben Bentdal, Laxmi Dhital, Alexander Alf Iversen, August Tidemann Klevberg, Maella Muganga og Shania Muganga; sju studentar frå ulike studieretningar, som skal dekke breidda innan faga på instituttet.

Tilbodet er tiltenkt studentar på Institutt for informatikk, i tillegg er studentar ved Kognitiv vitskap og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som tek fag på instituttet velkomne til å bli med.