Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiehjelp

InformatikkOrakel

Er du bachelorstudent som lurar på noko innen informatikkfaget? Ta ein vaffel med InformatikkOrakel!

Mandager 10:15-12 uten vafler. Torsdager 14:15-16 med vafler.
Photo:
Orakel

Main content

På Institutt for informatikk har vi eit prosjekt gåande for bachelorstudentar som ynskjer ein fagleg og sosial arena for informatikkfaget. I InformatikkOrakel skal dyktige orakel fra ulike studieretninger kunne svare på spørsmål som dukkar opp frå fag og innleveringar studentane har.

Høsten 2021 er oraklene både fysisk i lesesalen og digitalt på discord.

Mandag: 10:15 - 12:00 uten vafler.
Torsdag: 14:15 - 16:00 med vafler.

I tillegg til det faglege skal InformatikkOrakel også vere ein sosial stad der ein kan styrke samhaldet på tvers av dei ulike studia på instituttet. Vi ynskjer at dette skal vere eit lågterskeltilbod for studentar på deira eigen arena, ein stad det er lett å be om støtte.

Orakla er Alvar Hønsi, August Tidemann Klevberg, Bo Victor Isak Aanes, Brigt Arve Toppe Håvardstun, Mads Bårvåg Nesse, Pål Henrik Hannus, Ragnhild Bratli, Rikke Aas og Palma Persson, åtte studentar frå ulike studieretningar, som skal dekke breidda innan faga på instituttet.

Tilbodet er tiltenkt studentar på Institutt for Informatikk, i tillegg er studentar ved Kognitiv vitenskap og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som tek fag på instituttet velkomne til å bli med.