Hjem
Institutt for informatikk
Nyhet

LEAD AI møtes for første gang

Denne uken møttes gruppen som skal utvikle fremtidens ledere innen kunstig intelligens.

Inge Jonassen modererer møte med LEAD AI
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Gjennom tidene har flere forskningsmiljø ved UiB viet sin innsats til kunstig intelligens, og mer forskning skal det bli…

Programmet LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i felleskap, med en totalramme på ca 130 millioner NOK (11,47 millioner euro) for årene 2024 til 2028. Disse pengene skal brukes til å ansette 19 postdoktorer, og til å lage en arena hvor forskerne kan bygge kompetanse på tvers av disipliner.

Samlingen på onsdag fungerte som et bli-kjent-møte hvor representanter fra ulike deler av universitetet og partnerenheter presenterte noen av sine innfallsvinkler.

Pinar Heggernes og Marija Slavkovik

Pinar Heggernes og Marija Slavkovik i en kaffepause.

Foto/ill.:
UiB

– Det er veldig kjekt at vi har fått med oss så mange fagmiljø på dette, sier prorektor Pinar Heggernes som selv er professor i informatikk og deltok på samlingen.

– Dette gir oss en styrke til å kunne belyse de forskjellige aspektene av kunstig intelligens.

Noen av aspektene som ble presentert på møtet var grunnleggende metode-forskning, KI innen medisin, utfordringer med "fordomsfull" KI, juridiske spørsmål om opphavsrett og mer.

– Som vi så i møtet i dag har UiB mange fagmiljø som er sterke innen ulike aspekt av kunstig intelligens, sier prosjektleder Inge Jonassen.

– Gjennom LEAD AI vil vi ytterligere styrke disse fagmiljøene, knytte dem tettere sammen – og samtidig utvikle fremtidens ledere innen dette feltet.