Hjem
Institutt for informatikk
Datasårbarhet

Fredrik Manne i regjeringens digitalt sårbarhetsutvalg

I juni i år satte regjeringen ned et nasjonalt digitalt sårbarhetsutvalg. Professor Fredrik Manne fra Institutt for informatikk ved UiB er en av de åtte ekspertene som utgjør utvalget.

Hovedinnhold

 

Mer informasjon og utvalgets mandat kan finnes på regjeringens nettsider.