Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Datasårbarhet

Fredrik Manne i regjeringens digitalt sårbarhetsutvalg

I juni i år satte regjeringen ned et nasjonalt digitalt sårbarhetsutvalg. Professor Fredrik Manne fra Institutt for informatikk ved UiB er en av de åtte ekspertene som utgjør utvalget.

Main content

 

Mer informasjon og utvalgets mandat kan finnes på regjeringens nettsider.