Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Hvorfor skal noen hacke meg, spør du kanskje. Fordi de kan, svarer informatikkstudentene. Det er gode penger å tjene på dine personopplysninger. Her er studentenes do’s and don’ts.
For fagfolk kommer ikke pandemien som en overraskelse, men som en forutsigbar hendelse som biologer har advart mot i årevis. Det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen har korona-fokus i den ferske utgaven.
Når ambisjonene i 5G-teknologien høynes øker også kravene til avanserte teknikker for kommunikasjonssikkerhet.
På Universitet i Bergen (UiB) vokser miljøet innen maskinlæring stadig. Kanskje ikke så rart, når kunstig intelligens er i ferd med å endre hele samfunnet vårt.
Korona-pandemien har gjort molekylærbiolologi- og bioinformatikk-utdanningen på UiB brennaktuell. Å forstå kroppens oppbygging er avgjørende når man skal utvikle fremtidens vaksiner.
Vinnergruppa er kåret — med en løsning som vil kunne ha stor effekt for å begrense plastforbruket og forsøplingen gjennom syv dager med fest og sosialisering.
Det nye IT-tilbudet tiltrekker folk med vidt ulike bakgrunner, fra forsvaret til filmindustrien.
NORA-konsortiet skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens. Nå forteller de ni samarbeidspartnerne hvordan de skal nå målet. 
The department of informatics at the University of Bergen will be well represented with four accepted papers at the International Joint Conference on Artificial Intelligence.
Våren 2020 har en del emner på MatNat endret karakterskala fra A-F til bestått/ikke bestått. Spesielt gjelder dette emner på Matematisk institutt. Hvordan påvirker dette masteropptak og karaktersnitt på Institutt for informatikk?
Med realfag får du verktøyene til å løse utfordringer. I august tar Universitetet i Bergen mot rekordmange nye realister.
Jarle og Mads forteller om hvordan det er å være student ved det instituttets største studieprogram.
Det pågår en global dugnad for å nedkjempe COVID-19. – Deling av data og analysekraft er en nøkkel for å lykkes, mener Inge Jonassen, informatikk-professor og sentral i ELIXIR - den europeiske infrastrukturen for bioinformatikk.
Verda står ovafor store samfunnsutfordringar. Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke ein revidert strategi som syner at naturvitskap og teknologi er naudsynt for ei berekraftig samfunnsutvikling.
Hvordan er det å kombinere IT, økonomi, statistikk og matematikk? IMØ-studenter snakker om sin tverrfaglige studiehverdag.
Matematikkprofessor Ernst Sejersted Selmer var ikke bare en uforskammet skarp tallteoretiker. I all hemmelighet jobbet han også for den militære sikkerhetstjenesten og bidro sterkt til at Norge ble en kryptostormakt i NATO. 11. februar er det 100 år siden Selmer ble født.
Kan 11 studenter forhindre at det kommer mer plast i havet? Sammen med fire forskere fikk studenter fra UiB presentert en svært utfordrende problemstilling – kanskje umulig vil noen si. 
Mariah Vårum passer på Norge i cyberspace hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Marie Heggebakk studerer informatikk på Universitetet i Bergen (UiB). De to ønsker flere kvinner til IT-fagene.

Sider