Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

TEKLAB

TekLab

TekLab er eit aktør-nettverk for akademisk teknologiutvikling ved Universitetet i Bergen, lokalisert i Media City Bergen.

presentasjon-av-nettverket.png

TekLab

Forskinga skal ha eit skarpt fagleg fokus på utvikling, testing og bruk av medieteknologi. TekLab inkluderer all forsking som er basert på å laga noko. Slik forsking kan også kallast interaksjonsdesign, mediedesign, prototypeutvikling, programutvikling, sjangerutvikling og produktutvikling.

TekLab dyrkar ei praktisk eksperimenterande kopling mellom medievitskap og informasjonsvitskap.

Etablerte forskingsprosjekt ved TekLab er: 

  • INJECT EU Innovation Action
  • Prosopo: Utvikling av ansiktsgjenkjenningsteknologi for journalistikk og ansvarleg formidling (RRI)
  • Demostasjon: Eit alternativ til DAB-radio før det er for seint. Knytt til Espen Systad, Capsule.FM. Innovasjonsrammen 2017

TekLAb føreset at det er eit symmetrisk forhold mellom menneske og teknologiar, og at menneska ikkje kan kontrollera teknologiane sjølv om dei lagar dei.

Les meir om TekLab her.