Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Formidling

Infomedia-forsker gjesteredaktør i Nordicom Review

Professor Astrid Gynnild er gjesteredaktør i spesialnummer av Nordicom Review som omhandler fotojournalistikk og redaksjonelle prosesser.

– Dette nummeret springer ut av et fruktbart samarbeid som startet med et panel vi hadde på Nordmedia-konferansen i København i 2015. Det er tidligere gjort lite forskning på fotojournalistikk i redaksjonelle prosesser, noe som gjorde dette ekstra inspirerende å jobbe med, forteller Gynnild, professor og prosjektleder for det NFR-finansierte prosjektet ViSmedia 2015-2019.

Gynnhild er gjesteredaktør sammen med Maria Nilsson, Anne Hege Simonsen og Hanna Weselius, og dette spesialnummeret har forfattere fra store deler av Europa. Målet med spesialnummeret er å nyansere forståelsen av hva fotojournalistikk innebærer i en tid med sterke tendenser til global uniformering av feltet.

– Utviklingen av fotojournalistikken går i mange retninger og det trengs kontekstualiseringer. Samtidig som det investeres mye i  stadig raskere digital  håndtering av bilder og video, skjer det en de-profesjonalisering av visuell kompetanse i journalistisk praksis. Dette kan synes paradoksalt, men kan også ha logiske forklaringer, sier hun.