Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny professor ved Infomedia

Brita Ytre-Arne er tilkjent professorkompetanse. Vi gratulerer!

Brita Ytre-Arne
Foto/ill.:
Brita Ytre-Arne

Fakultetsstyre godkjente i møte 21.4.20. en enstemmig innstilling fra sakkyndig komité om at Brita Ytre-Arne professorkompetent. Brita har vært ansatt som førsteamanuensis i medievitenskap siden 2015. Hun avla doktorgrad ved UiB i 2012 og var deretter postdoktor samme sted. Ytre-Arne er co-leder av forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier og medlem i programrådet for medier og kommunikasjon.

Vi gratulerer!