Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Disputas

Disputas : John Magnus Ragnhildson Dahl

John Magnus Dahl disputerer 3. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

SV-biblioteket
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Voices on the Border - Comedy and Immigration in the Scandinavian Public Spheres"

 

Prøveforelesning

3. mars, 09.15 Digitalt møterom for prøveforelesning

Oppgitt tema: «The role of events in media research: lessons learned from comedy» 

 Komitéen begrunnelse for valg av tema:

The assigned topic allows the candidate to further address the issue of events, which is central in the thesis’ research questions, but less so in the analyses and general discussions. The committee wants to challenge the candidate to reflect more broadly on how research on comedy might provide insights for media events research.

 

Disputas

Førsteopponent: Professor Giselinde Kuipers, KULeuven

Andreopponent: Professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo

Komitéleder: Dr. polit. Ragnhild Mølster, Universitetet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap

 

Praktisk

Møte med kandidaten etter disputasen

Det vil være mulig å delta i digitalt møterom for meet and greet direkte etter disputasen for å møte kandidaten. Her vil det være mulig å slå på kamera og mikrofon.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen.

Prøveforelesningen starter presis kl. 09.15 og disputasen kl. 11.00. Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Publikum kan kun observere og har ikke anledning til å slå på kamera. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til hanne.gravermoen@uib.no innen kl. 12.30 onsdag 3. mars. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen er tilgjengelig på https://hdl.handle.net/11250/2730168. Det er ikke tillatt å lagre, dele eller skrive ut avhandlingen.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.

 

Åpent for alle interesserte.