Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ledig stilling

Vi søker bransjekoordinator til Media City Bergen

Vi søker administrativ koordinator for Universitetet i Bergens aktivitet i Media City Bergen (MCB). Ei hovudoppgåve for stillinga er koordinering og ansvar for bransjekontakt og samarbeid knytt opp mot instituttets studieprogram i MCB og i medievitskap. Søknadsfrist er 8. august.

Media City Bergen
Foto/ill.:
Simon S. Brandseth

Hovedinnhold

Infomedia er eit tverrfagleg, forskingsintensivt fagmiljø med forskingsgrupper og studietilbod innan media og kommunikasjon, informasjonsvitskap, journalistikk, interaksjonsdesign, samt TV-produksjon og manusutvikling for seriar. Instituttet har for tida 38 faste vitskapelege stillingar 28 ph.d.-kandidatar og postdoktorar, og kring 1200 studentar, der fleire har sitt daglege virke i våre lokaler i Media City Bergen (MCB).

Fordi vår noverande bransjekoordinator forlet vakre Bergen, har vi ei ledig fast stilling som administrativ koordinator for Universitetet i Bergen sin aktivitet i Media City Bergen (MCB). Ei hovudoppgåve for stillinga er koordinering og ansvar for bransjekontakt og samarbeid knytt opp mot instituttet sine studieprogram i MCB og i medievitskap.

- Dei praktisk retta programma ved MCB er sentralt plassert i medieklynga. Det inneber at dei er i levande kontakt med aktørane i mediebransjen kvar dag. Ein bransjekoordinator tar seg av det me alt har av samarbeid på alle nivå, men er også særs sentral i den stadige utviklinga av dette samarbeidet, fortel faglig ansvarlig for instituttets aktiviteter i Media City Bergen, førsteamanuensis Lars Arve Røssland.

Stillingsutlysninga kan lesast på Jobbnorge. For utfyllande opplysningar om stillinga som har søknadsfrist 8. august, kontakt administrasjonssjef Espen Dahle på e-post: espen.dahle@uib.no