Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
For ansatte

Registrering av pliktarbeid

Omfanget på ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiB er normert til tre år. Pliktarbeid eller pliktår gjelder for ph.d.-kandidater ansatt på fireårige kontrakter. Det er viktig at arbeidet dokumenteres.

Hovedinnhold

Pliktarbeid ved Infomedia skal hovedsakelig knyttes til undervisningsoppgaver. Programrådsleder og forskningsleder har, i samråd med veileder, ansvar for at pliktarbeidet er slik organisert at det ikke blir mer omfattende enn forutsatt. Avtalen om pliktarbeid kan endres i perioden, for eksempel dersom deler av pliktarbeidet er blitt mer eller mindre omfattende enn planlagt.

Registrering av pliktarbeid

I UH-sektoren utgjør normalt et årsverk 1628 timer, som tilsvarer cirka 400 timer hvert år i løpet av de fire årene. Dokumentasjon av pliktarbeid er stipendiatens ansvar.

Registrering av pliktarbeidet gjøres i eget skjema.

Faktor for pliktarbeid

Faktor brukes til å regne ut endelig uttelling i forbindelse med pliktarbeidet. For eksempel har undervisning faktor 10, så 3 undervisningstimer vil gi en uttelling på 30 timer i pliktarbeidsregnskapet. De 30 timene inkluderer forberedelsestid.

Type arbeidFaktor
Undervisning (oppgi emnekode)10
Sensur skoleeksamen, alle nivå (oppgi emnekode)1,5
Sensur Hjemmeeksamenoppgaver, alle nivå (oppgi emnekode)3
Sensur Bachelor-/semester-/emneoppgaver, alle nivå (oppgi emnekode)3
Sensur masteroppgave, inkl muntlig30
Sensur Muntlig, alle nivå, pr kandidat (oppgi emnekode)2

Alt utenom undervisning og sensur/eksamen registreres med faktor 1:1.

Retningslinjer

Instituttets retningslinjer for pliktarbeid er i sin helhet tilgjengelig her: Sak 05-22 Vedlegg -Pliktarbeid retningslinjer.docx (sharepoint.com)