Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Forskningsgrupper

Forskningsgrupper og -nettverk

Forskningsgrupper er instituttets primære faglige fora, og sammensetningen i dem er derfor faglig motivert.

Hovedinnhold

Gruppene har jevnlige møter etter individuelle behov og rapporterer om sin aktivitet til forskningsutvalget en gang hvert semester.

Forskningsgruppene fungerer som faglige katalysatorer for forskningsprosjekter, søknader om eksterne midler, utvikling av fagfeltene og som faglige diskusjonsforum. Samtidig er forskningsgruppene en plattform for tverrfaglig samarbeid i gråsonen mellom de tre fagretninger instituttet er bygget opp rundt: Samfunnsvitenskap, humaniora og teknologiutvikling.

Instituttet har ni forskningsgrupper, og flere av de vitenskapelig ansatte er medlem i mer enn en gruppe.

Forskningsgrupper ved Infomedia