Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Programmering som journalistikk / datastøttet journalistikk

Journalistikk handler om å samle inn data fra ulike kilder, analysere dem og presentere dem i form av en nyhetshistorie. Ny informasjonsteknologi spiller en stadig viktigere rolle i alle deler av det journalistiske arbeidet, og påvirker det journalistiske arbeidet på grunnleggende måter.

Foto/ill.:
NRK Maktbasen

Hovedinnhold

Målet med dette prosjektet om datastøttet journalistikk er å utforske hvordan og på hvilke områder de ulike delene av det journalistiske arbeidet kan automatiseres, utvikle nye metoder for dette, og kritisk undersøke konsekvensene for journalistikken.

Datastøttet journalistikk handler ikke om nye plattformer for å levere tradisjonelle journalistiske produkter, men om en ny form for journalistikk på nettets egne premisser. En av de visjonære praktikerne på området, Adrian Holovaty, har skrevet interessant om dette.

Problemstillinger i prosjektet

I dette prosjektet om programmering som journalistikk er vi opptatt av å utvikle nye metoder for automatisert innhenting, aggregering, strukturering og visualisering av nyheter, og om nye former for samarbeid om produksjon av nyheter. I prosjektet er vi dessuten opptatt av å studere hvilke konsekvenser slike teknologier har for journalistikken og for publikums tilgang til informasjon.

Prosjektleder: professor Dag Elgesem

Foto under: Visualisering av Fabian Stangs tilknytning til foretak og personer (kilde: NRK Maktbasen)