Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Networks of Texts and People (NTAP)

Networks of Texts and People (NTAP) er et prosjekt som utvikler modeller, metoder og verktøy for å identifisere og analysere hvordan informasjon og meninger sprer seg gjennom sosiale medier, spesielt blogger.

Foto/ill.:
Illustrasjon: Rune Arntsen

Hovedinnhold

Prosjektet studerer samspillet mellom nettverket av lenker og nettverket av tekster i bloggsfæren, for å utvikle modeller av fenomener som informasjonskaskader og polarisering av holdninger. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for informasjons og medievitenskap og Uni Computing, og det har flere internasjonale partnere samt en industripartner (Retriever).

NTAP er finansiert av VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd, og vil pågå fra 2011 til 2017.

For mer informasjon om prosjektet