Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Networks of Texts and People (NTAP)

Networks of Texts and People (NTAP) er et prosjekt som utvikler modeller, metoder og verktøy for å identifisere og analysere hvordan informasjon og meninger sprer seg gjennom sosiale medier, spesielt blogger.

Photo:
Illustrasjon: Rune Arntsen

Main content

Prosjektet studerer samspillet mellom nettverket av lenker og nettverket av tekster i bloggsfæren, for å utvikle modeller av fenomener som informasjonskaskader og polarisering av holdninger. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for informasjons og medievitenskap og Uni Computing, og det har flere internasjonale partnere samt en industripartner (Retriever).

NTAP er finansiert av VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd, og vil pågå fra 2011 til 2017.

For mer informasjon om prosjektet