Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Regulering av avisenes nettdebatter i kjølvannet av 22/7

Dette er et prosjekt om reguleringene av avisenes nettdebatter etter 22/7. Avisene gjorde en kritisk gjennomgang av egne debattfora etter terrorangrepet, og det ble foretatt en del innstramninger i reguleringene.

Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

Særlig er mulighetene til å ytre seg anonymt i kommentarfeltene til nettavisene blitt vesentlig redusert. Den lave terskelen for deltakelse i avisenes debattfora og kommentarfelt er viktig for muligheten for alle til å delta i det offentlige ordskiftet. Et viktig spørsmål i prosjektet hva krav om identifisering og andre reguleringer betyr for ytringsmulighetene. Vi vil kaste lys over disse spørsmålene gjennom analyser av kvalitet i nettdebatter under ulike reguleringer, og intervjuer med debattredaktører i utvalgte aviser.

Du kan lese mer i prosjektbloggen Ytring på nett i Vox Publica

Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Prosjektleder: Professor Dag Elgesem

Vitenskapelig assistent: Thomas Vie Nordeide