Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Medievitenskap Bind 4, 2. utgave

Medier - kultur og samfunn setter fokus på de viktigste av disse historiene og på ulike kultur- og samfunnsoppfatninger som ligger til grunn for de forskjellige vurderingene. Boken tar også opp temaer fra de tre foregående bindene og diskuterer dem i et overordnet kulturperspektiv.

Hovedinnhold


Anders Johansen   -   ISBN: 978-82-450-0594-3   -   Fagbokforlaget   -   2008    

Mediene er verktøy, effektive teknologier som vi bruker til å kommunisere med. Men hva gjør teknologiene med oss og med det samfunnet og den kulturen vi lever i? Ja, hvordan skal man egentlig fortelle medienes historie? Mange medieforskere og kulturhistorikere beskriver mediehistorien som en historie om modernisering og ekspansjon, om utvikling av globale kommunikasjonsfellesskap, om demokratisering og nedbrytning av informasjonskløfter. Mens andre forteller en historie som handler om kulturimperialisme, amerikanisering og kulturell standardisering, om oppløsning av nasjonale identiteter, om det offentlige resonnementets forfall.

Anders Johansen er professor ved Institutt for informasjon og medievitenskap, Universitetet i Bergen