Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Krig, rett & retorikk

Krig, rett & retorikk - en bok om kommunkasjonsregimer Krigen, retten og retorikken. Hvordan påvirker de hverandre og hvordan er de med på å skape samfunn og sosiale realiteter?

Hovedinnhold


Jens E. Kjeldsen & Siri Meyer (red.)   -   ISBN 91-0974078-9-5   -   Retorikförlaget  Sverige, 2004.

  Boken handler om "kommunikasjonsregimer": et sett av retoriske former og tankefigurer som setter seg gjennom som dominerende måter å tenke og tale på innenfor bestemte samfunnsfelt. Et kommunikasjonsregime betinger hva som kan bli sagt, representert, få en kommunikativ form.
   Krig, rett og retorikk viser hvordan forskjellige kommunikasjonsregimer gjorde det
mulig retorisk å fusjonere hendelsene 11. september 2001 med legitimeringen av invasjonen
av Irak. Det skapte en situasjon hvor dissonante stemmer vanskelig kunne ytre seg eller ikke blehørt.
   Kunnskap om kommunikasjonsregimer lærer oss å forstå og analysere makten i tekster, bilder og institusjonelle praksiser. Men den lærer oss mer enn det. Som borgere av samfunn som gjerne vil være siviliserte og følge internasjonal lov, blir vi også minnet på hvor viktig det er å lytte til dissonante stemmer, spesielt de som ikke kommer til orde når det manes til krig. 

Jens E. Kjeldsen er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Siri Meyer er professor i kunsthistorie med kunstteori og visuell kultur som arbeidsfelt Universitetet i Bergen.