Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Filmmusikk

Historie, analyse, teori

Hovedinnhold


Peter Larsen   -   ISBN 82-15-00669-8   -   Universitetsforlaget, Oslo 2005

Musikken er en oversett del av filmen. De fleste hører den ikke bevisst. Kanskje husker vi et tema. Det kan sammenlignes med fargene i en fargefilm vi tenker ikke over om en bil er rød. Og vi hører ikke musikken, men ville merket om den ikke var der.
I Filmmusikk historie, analyse, teori beskriver Peter Larsen filmmusikkens utvikling fra de første stumfilmene frem til den moderne lydfilm. Underveis gjennomgår han filmmusikkens grunnfunksjoner med utgangspunkt i en rekke næranalyser av klassiske filmer som Fritz Langs Metropolis, Howard Hawks The Big Sleep, Alfred Hitchcocks North by Northwest og flere andre. Analysene demonstrerer både noen generelle synspunkter på filmmusikk og noen praktiske grep som kan danne grunnlaget for andre filmmusikalske analyser. I bokens avsluttende kapitler diskuteres sentrale teoretiske spørsmål knyttet til filmmusikkens psykologiske funksjoner.

Boken er den første samlede fremstilling av filmmusikkens historie og teori på norsk.

Peter Larsen er professor i medievitenskap ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Boken er også utgitt på engelsk.