Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nestledervalg

Påminning - valg på nestleder - 2. valgomgang

Resultatene fra valget på nestleder viser at ingen av de tre kandidatene fikk mer enn 50 % av stemmene. Det skal derfor foretas nytt valg, der kun de to kandidatene med flest stemmer deltar.

Hovedinnhold

Ved valget på nestleder ble det avgitt 73 stemmer (44 i gruppe AB; 10 i gruppe C og 19 i gruppe D). Det var tre blanke stemmer.

Gruppe A og B teller til sammen 59%, gruppe C 16% og gruppe D 25%)

Etter vekting av stemmene foreligger følgende resultat:

Frode Guribye             31,189 vektede stemmer
Barbara Wasson Lillehaug    27,073 vektede stemmer
Solveig Bjørnestad         14,619 vektede stemmer

Valgreglementet sier: «Dersom ingen har fått over halvparten av de avgitte stemmene, foretas det nytt valg, der kun de to kandidatene som har fått flest stemmer deltar.»

Det må derfor holdes en 2. valgomgang mellom
Frode Guribye og Barbara Wasson.

Valget foregår i perioden mandag 24. oktober kl. 09.00 - fredag 28. oktober kl. 15.00.

Du kan avgi din stemme her.