Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Filmmusikk

Denne boken har høstet internasjonal anerkjennelse og første utgave er blant annet oversatt til engelsk og kinesisk.

Hovedinnhold

Peter Larsen beskriver filmmusikkens utvikling fra de første stumfilmene frem til den moderne lydfilmen. I denne andre utgaven er det, foruten generell oppdatering, også lagt til et kapittel om filmmusikk i tiden etter 1990.
Underveis i sin historiske gjennomgang tar forfatteren for seg filmmusikkens grunnfunksjoner med utgangspunkt i en rekke næranalyser av klassiske filmer som Fritz Langs Metropolis, Howard Hawks' The Big Sleep, Alfred Hitchcocks North by Northwest og flere andre. Analysene demonstrerer både noen generelle synspunkter på filmmusikk og noen praktiske grep som kan danne grunnlaget for andre filmmusikalske analyser. I bokens avsluttende kapitler diskuteres sentrale teoretiske spørsmål knyttet til filmmusikkens psykologiske funksjoner.

Boken er den første samlede fremstilling av filmmusikkens historie og teori på norsk.

Peter Larsen er professor i medievitskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Filmmusikk - Peter Larsen - ISBN:9788215021232 - Universitetsforlaget 2013 - 2. utgave