Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Games and Transgressive Aesthetics

Games and Transgressive Aesthetics

Gjennom teoretiske og empiriske studier vektlegger prosjektet "/Games and Transgressive Aesthetics/" subjektive spilleropplevelser og det faktum at ulike individer og grupper kan fortolke kontroversielt innhold på forskjellig måte.

Games and Transgressive Aesthetics
Foto/ill.:
Montasje: Kristine Jørgensen

Hovedinnhold

Gjennom teoretiske og empiriske studier vektlegger prosjektet "/Games
and Transgressive Aesthetics/" subjektive spilleropplevelser og det
faktum at ulike individer og grupper kan fortolke kontroversielt innhold
på forskjellig måte. Hvordan virker det å spille virker inn på
opplevelsen av kontroversielt innhold? I hvilke situasjoner oppleves
spillinnhold som uproblematisk for spillere, og når skrider det over
grensen til det ubehagelige, spekulative eller støtende? Og i hvilke
situasjoner oppleves kontroversielt innhold som kritisk og utfordrende?
Slike spørsmål knytter prosjektet til debatter om subjektive forståelser
av estetikk og smak, spill som kunst og medium, og til diskusjoner om
etikk og ytringsfrihet.

Prosjektet ledes av Kristine Jørgensen, og vil skape ny kunnskap om
dataspill som en uttrykks- og kunstform som vil se diskusjoner omkring
problematisk innhold i et bredere kulturelt perspektiv. Prosjektet vil
ha relevans for den offentlige debatt rundt dataspill og for sensur og
regulering av dataspill. Prosjektperioden er 2015-2018.