Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
ViSmedia – visuelle teknologier, etikk og journalistikk

ViSmedia – visuelle teknologier, etikk og journalistikk

Tverrfaglig forskerteam utforsker muligheter og dilemmaer med visuelle overvåkningsteknologier i nyhetsmediene.

ViSmedia
ViSmedia
Foto/ill.:
ViSmedia

Hovedinnhold

Den raske, globale spredningen av bilder og videoer fra overvåkningsteknologier setter journalistikken på nye prøver. På den ene siden gir den økende tilbudsflommen av  visuelt materiale fra kameradroner, wearables og andre mobile teknologier nye muligheter for transparent og troverdig  journalistikk. På den andre siden utfordres nyhetsmedienes etablerte etiske grenser og prinsipper for personvern.
Prosjektet ViSmedia  tar utgangspunkt i et EU-utviklet rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), og undersøker muligheter og dilemmaer ved innovasjon og bruk av nye visuelle overvåkningsteknologier i nyhetsmediene. Prosjektet er finansiert av NFRs SAMANSVAR-program (2015-2019) og ledes av professor Astrid Gynnild.

På global basis er både etterspørselen etter, og produksjonen av, visuelt materiale produsert av overvåkningskameraer, droner  og andre mobile teknologier raskt voksende. Medieindustrien profiterer på den økende tilgangen spesielt på brukergenererte bilder og videoer. Men de nye visuelle teknologiene utfordrer samtidig grunnleggende aspekter ved samfunnssikkerheten og bidrar til å eliminere grensene mellom det private og det offentlige.  

ViSmedia-prosjektet undersøker empirisk, eksperimentelt og konseptuelt hvordan adopsjon og innovasjon av visuelle overvåkingsteknologier i nyhetsmediene kan optimaliseres, og hvordan dette kan skje på måter som ivaretar problemstillinger knyttet til teknologisk og journalistisk samfunnsansvar. Prosjektet er tverrfaglig og internasjonalt, og inkluderer medievitere, infovitere, samfunnsvitere og etikkforskere fra blant annet Norge, Finland og USA. Et sentralt mål for prosjektet er en allmennrettet forskningskommunikasjon, og  det organiseres flere åpne seminarer og workshops der mediebransjen og publikum inviteres til å delta aktivt. Prosjektet er knyttet opp mot NCE Media og den nye medieklyngen Media City Bergen. 

Prosjektet ledes av professor Astrid Gynnild