Hjem
AI ved Infomedia
AI-forskning

AI-forskning ved Infomedia

Instituttets AI-forskning spenner vidt og dekker ulike områder, inkludert språkbehandling, interaksjonsforskning, maskinlæring, dataanalyse og de samfunnsmessige implikasjonene av AI.

Hovedinnhold

Den helhetlige tilnærmingen til AI-forskning understreker instituttets forpliktelse til å fremme teknologi på en ansvarlig og samfunnsnyttig måte, og bidrar til et mer informert og etisk forankret AI-landskap.

Våre AI-eksperter

Institutet huser mange eksperter innen AI, som alle er villig til  å bidra med sin kompetanse, erfaring og nettverk til nyhetsmedier, forskningsprosjekt, utvalg og konferanser.

 

Utvalgte AI-satsinger

Instituttets tverrfaglige kompetanse gjør oss til en ettertraktet deltaker i AI-relaterte forskningsprosjekter. Vi koordinerer og deltar i flere prosjekter og forskningssentre. Her er et utvalg av dem:

 

AI forskningsgrupper

Instituttets helhetlige AI-tilnærming understreker vår intensjon om å fremme teknologi på en ansvarlig og sosialt gunstig måte, og bidra til et mer informert og etisk fundert AI-landskap. De fleste av instituttets forskningsgruppe jobber med AI-relaterte fagomåder på en eller annen måte.

For en fullstendig oversikt over instituttets forskningsgrupper, se Forskningsgrupper.