Hjem
Internasjonalt senter

Tjenester og oppgaver ved Internasjonalt senter

Internasjonalt senter UiB er et rådgivende kompetansesenter for ansatte og studenter. Det skal være en pådriver for internasjonalt samarbeid og mobilitet ved UiB.

Hovedinnhold