Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Ansatte ved Institutt for samfunnspsykologi

Ståle Valvatne Einarsens bilde

Ståle Valvatne Einarsen

Professor, Forskningsgruppe leder og leder for Toppforsk prosjekt om mobbing og trakassering

Institutt for samfunnspsykologi

  • +47 55 58 90 79
  • +4791183855

Stale.Einarsen@uib.no

Anette  Harriss bilde

Anette Harris

Professor, leder Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (Fosah) og forskningsgruppeleder for Bergen søvn og Kronobiologi nettverk (BeSCN)

Institutt for samfunnspsykologi

  • +47 55 58 32 19

Anette.Harris@uib.no

Michalis Lavdass bilde

Michalis Lavdas

Stipendiat, PhD Research Fellow

Institutt for samfunnspsykologi

  • +47 55 58 32 53

michail.lavdas@uib.no

Olav Kjellevold Olsens bilde

Olav Kjellevold Olsen

Professor, Førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi

Institutt for samfunnspsykologi

  • +47 55 58 90 76

Olav.Olsen@uib.no

Suman Ranjitkars bilde

Suman Ranjitkar

Ph.d.-kandidat

PSYFA

David Lackland Sams bilde

David Lackland Sam

Professor, Professor of Cross-cultural Psychology

Institutt for samfunnspsykologi

  • +47 55 58 32 15

David.Sam@uib.no

Evelyn-Rose Sauss bilde
Floris van den Oevers bilde

Floris van den Oever

Stipendiat, PhD Research Fellow

Institutt for samfunnspsykologi

  • +47 55 58 32 54
  • +47 48 48 42 06

floris.oever@uib.no