Hjem
Det juridiske fakultet
For studenter på 2003-ordning

Dine valgmuligheter på femte studieår

Femte studieår på masterstudiet i rettsvitenskap gir mange valgmuligheter.

Illustrasjon_Valg
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

NB! Enn så lenge er informasjonen på denne siden tilpasset studenter som begynte på første studieår før høsten 2021 (2003-studieordningen). Informasjon om 5. studieår tilpasset studenter på ny studieordning vil komme i god tid før studenter på ny studieordning skal begynne på 5. studieår.

 

Femte studieår består vanligvis av 30 studiepoeng i spesialemner og 30 studiepoeng masteroppgave. Du velger selv i hvilken rekkefølge du vil ta de to delene, avhengig av hvilket semester de spesialemnene du har lyst å ta går, eller avhengig av hvilket semester du eventuelt har lyst å reise på utveksling. 

Du kan nemlig også velge å dra på utveksling enten i ett semester for å ta spesialemner, eller i to semester for å ta en LLM-grad mens du er på utveksling. Eller hva med å ta en LLM i Bergen?? En LLM-grad kan godkjennes som hele 5. studieår, altså både spesialemner og masteroppgave.

Det er også mulig å fordype seg ved å skrive en stor masteroppgave på 60 eller 70 studiepoeng. Da brukes hele femte studieår på oppgaven, og du trenger ikke å ta spesialemner. Dette alternativet kan ikke kombineres med utveksling.

Vil du ta spesialemner i Bergen? 

Det er over 40 spesialemner å velge i. Full oversikt over spesialemnene finner du på denne siden: Oversikt over spesialemner. Minst ett av emnene du tar skal ha engelsk som undervisningsspråk.

Det er også mulig å ta det som tilsvarer spesialemner ved UiB ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Har du bestått 30 sp. i valgemner i rettsvitenskap ved UiO eller UiT kan du søke om å få dette godskrevet i etterkant jf. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-8. Dersom du er interessert i å gjøre dette, finner du informasjon på nettsidene til Det juridiske fakultet ved UiO eller Det juridiske fakultet ved UiT om hvordan du søker om studierett til enkeltemner ved UiO eller UiT.

Merk at med unntak for emner tatt under utveksling, vil spesialemner fra UiB ha forrang i mastergraden. Dersom du har tatt spesialemner både ved UiB og ved UiO eller UiT, vil det være emnene fra UiB som kommer på vitnemålet hvis du har mer enn 30 studiepoeng med spesialemner fra norske institusjoner. 

Har du lyst å gå forskerlinjen?

På forskerlinjen på 5. studieår får du mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema. Utdanningen gir deg en unik kompetanse som er attraktiv for alle arbeidsgivere – både innen forskning og andre juristyrker i samfunnet. Gjennom spennende seminarer og workshops i et felles program, kombinert med solid individuell veiledning, blir du tett fulgt opp gjennom hele studieåret. 

Dersom du både ønsker å være arbeidsgruppeleder og gå på forskerlinjen er det fullt mulig. Fakultetet tar hensyn slik at undervisningen for arbeidsgruppeledere og undervisningen på forskerlinjen ikke kolliderer.

Søknadsfrist til forskerlinjen er i vårsemesteret mens du går på 4. studieår. 

Dersom du har lyst til å søke forskerlinjen eller vil skrive stor masteroppgave, men også vil reise på utveksling, må du utveksle på 3. studieår. 

Har du lyst å få praktisk erfaring ved å jobbe hos Jussformidlingen? 

Etter at du har fullført 3. studieår kan du søke jobb hos Jussformidlingen

Å jobbe hos Jussformidlingen gir verdifull praktisk erfaring, og vil også gi uttelling som spesialemnet JUS325 Rettshjelp (30 studiepoeng) på 5. studieår når du leverer en rapport til vurdering ved fakultetet etter fullført arbeidsperiode på 12 måneder.

Jussformidlingen har et nært samarbeid med Det juridiske fakultet, som blant annet sørger for kvalitetssikring av arbeidet som utføres og økonomisk støtte, men er ellers uavhengig av fakultetet.

Ansettelse skjer 2 ganger i året, med søknadsfrist i mai og november.

Dersom du ønsker å jobbe hos Jussformidlingen kan du ikke utveksle for å ta spesialemner på 5. studieår. Hvis du vil utveksle på 5. studieår etter å ha jobbet hos Jussformidlingen, må du utveksle for å skrive masteroppgaven. Det kan du gjøre ved å ta en ettårig LLM-grad. Dersom du vil jobbe hos Jussformidlingen og likevel ha stor valgfrihet for hvor du skal dra på utveksling, kan det være lurt å utveksle på 3. studieår. 

Vil du jobbe som arbeidsgruppeleder?

Hver høst starter 60 viderekomne studenter det viktige arbeidet med å lede fakultetets arbeidsgrupper. Fra du starter på 3. studieår kan du jobbe som arbeidsgruppeleder på 1. og 2. studieår. 

Studenter som har erfaring som arbeidsgruppeleder er svært ettertraktet av arbeidsgivere, og i tillegg til å få lønn, bedre språk, ledererfaring og en dypere forståelse av juss, kan du også ta emnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse. Emnet kan brukes i graden som et valgemne på 3. studieår eller som et spesialemne på 5. studieår.

Stillingene for påfølgende studieår lyses ut hvert år i februar/mars, og intervjuene foregår i vårsemesteret. 

Vil du ta en LLM i Bergen?

Master of Laws (LL.M.)-programmet i EU- og EØS-rett gir deg grundig og omfattende kunnskap om både institusjonelle og materielle aspekter ved EU- og EØS-rett. Dette unike programmet fokuserer spesielt på de intrikate detaljene og særegenhetene ved EØS-rett, og det er det første av sitt slag i verden. Det forbereder deg på en rekke teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger innen EU- og EØS-rett.

Studieprogrammet gir en relevant karrierevei for en rekke yrker, hovedsakelig innen juss som juridisk rådgiver eller dommer, men også i andre felt der spesialisert juridisk kunnskap kan være nyttig. Videre fungerer programmet som en rekrutteringsarena for internasjonale organisasjoner som EU, EFTA, FN og WTO.

Les mer om fakultetets LLM her.

Vil du dra på utveksling?

Alle som vil kan få reise på utveksling! Nesten halvparten av jusstudentene griper denne muligheten og reiser på utveksling i løpet av studiet sitt. Et semester i et annet land vil gi deg ny kunnskap og nye perspektiver, både knyttet til juridisk metode, materiell juss og selve rettssystemet.

I tillegg til faglig kunnskap og nye faglige perspektiv, vil du utvikle deg personlig. Du blir bedre i et annet språk, får trening i å stå på egne ben og i å tilpasse deg et nytt land, en ny kultur og en annerledes måte å studere på. Du vil bli kjent med studenter fra hele verden og få minner for livet! Flere av egenskapene du utvikler som utvekslingsstudent er egenskaper som fremtidige arbeidsgivere setter pris på. 

Det vanligste er å utveksle ett semester av 5. studieår og dermed ta spesialemnene i utlandet. Ønsker du derimot å studere i utlandet i et helt år, kan du utveksle for å ta en LLM-grad og få godkjent både spesialemnnene og masteroppgaven på 5. studieår. Om lag 50 % av de som oppnår graden master i rettsvitenskap har vært på utveksling som del av graden.

Dersom du vil ta spesialemner ved fakultetet og ønsker å dra på utveksling i tillegg, er dette fortsatt mulig, men du må i så fall utveksle for å ta en LLM-grad (ett år).   jf. § 6 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet.Her finner du oversikt over hvor fakultetet har avtaler om opptak til LLM. Vær obs på at LLM-grader har skolepenger. Vil du utveksle i ett semester, finnes det mange muligheter uten skolepenger. 

Her kan du se hvor du kan utveksle.