Hjem
Det juridiske fakultet
For studenter på 2003-ordning

Dine valgmuligheter på femte studieår

Femte studieår på masterstudiet i rettsvitenskap gir flere valgmuligheter.

En tabell som viser ulike sammensetninger på femte studieår
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

NB! Studenter som begynte på 1. studieår høsten 2021 eller senere (2021-studieordningen) vil kunne utveksle allerede i vårsemesteret på 3. studieår. 5. studieår vil også bli noe annerledes enn i dag. Enn så lenge er informasjonen på denne siden tilpasset studenter som begynte på første studieår før høsten 2021 (2003-studieordningen). Informasjon om 5. studieår tilpasset studenter på ny studieordning vil komme i god tid før studenter på ny studieordning skal begynne på 5. studieår.

Femte studieår består av 30 studiepoeng i spesialemner og 30 studiepoeng masteroppgave. Du velger selv i hvilken rekkefølge du vil ta de to delene. Begge disse delene kan tas på utveksling, eller hjemme. Det er også mulig å søke om å skrive en stor masteroppgave på 60 eller 70 studiepoeng. Da brukes hele femte studieår på oppgaven, og du trenger ikke å ta spesialemner. Det er ikke mulig å skrive masteroppgave på 60/70 studiepoeng i utlandet.

Utveksling

Du kan enten ta både spesialemner og masteroppgave i utlandet, eller én av delene. Dersom du velger å ta spesialemner i utlandet, må du skrive  masteroppgaven det semesteret du er i Bergen, og omvendt. De siste årene har om lag 50 % av de som oppnår graden master i rettsvitenskap vært på utveksling som del av graden.

Dersom du tar spesialemner ved fakultetet og ønsker å dra på utveksling semesteret før eller etter, må du skrive masteroppgave i utlandet jf. § 5-9, 5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet. Oversikt over læresteder i utlandet hvor du kan skrive masteroppgaver finner du på denne nettsiden.

Spesialemner 

Det er over 40 spesialemner å velge i. Full oversikt over spesialemnene finner du på denne siden: Oversikt over spesialemner.

De fleste emnene har ordinær eksamen begge semestre, men undervisning kun ett semester, altså enten høst eller vår. Oversikt over hvilket semester det er undervisning finner du i emnebeskrivelsen. Det er noen få emner som kun har eksamen ett semester, les derfor emnebeskrivelsen nøye.

Det er også mulig å ta det som tilsvarer spesialemner ved UiB ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Har du bestått 30 sp. i valgemner i rettsvitenskap ved UiO eller UiT kan du søke om å få dette godskrevet i etterkant jf. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-8. Dersom du er interessert i å gjøre dette, finner du informasjon på nettsidene til Det juridiske fakultet ved UiO eller Det juridiske fakultet ved UiT om hvordan du søker om studierett til enkeltemner ved UiO eller UiT. Merk at med unntak for emner tatt under utveksling, vil spesialemner fra UiB ha forrang i mastergraden. Dersom du har tatt spesialemner både ved UiB og ved UiO eller UiT, vil det være emnene fra UiB som kommer på vitnemålet hvis du har mer enn 30 studiepoeng med spesialemner fra norske institusjoner. 

Praksis i Jussformidlingen

Bestått praksis hos Jussformidlingen gir 30 sp. i spesialemnet JUS325 Rettshjelp.

Ta gjerne kontakt med studieveileder.jurfa@uib.no hvis du har spørsmål om Jussformidlingen og utdanningsplan.

Jussformidlingen sine nettsider: www.jussformidlingen.no