Hjem
Det juridiske fakultet
For studenter på 2003-ordning

Dine valgmuligheter på femte studieår

Femte studieår på masterstudiet i rettsvitenskap gir flere valgmuligheter.

En tabell som viser ulike sammensetninger på femte studieår
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Femte studieår består av 30 studiepoeng i spesialemner og 30 studiepoeng masteroppgave. Du velger selv i hvilken rekkefølge du vil ta de to delene. Begge disse delene kan tas på utveksling, eller hjemme. Det er også mulig å søke om å skrive en stor masteroppgave på 60 studiepoeng. Da brukes hele femte studieår på oppgaven, og du trenger ikke å ta spesialemner. Det er ikke mulig å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng i utlandet.

Utveksling

Du kan enten ta både spesialemner og masteroppgave i utlandet, eller én av delene. Dersom du velger å ta spesialemner i utlandet, må du skrive  masteroppgaven det semesteret du er i Bergen, og omvendt. De siste årene har om lag 50 % av de som oppnår graden master i rettsvitenskap vært på utveksling som del av graden.

Dersom du tar spesialemner ved fakultetet og ønsker å dra på utveksling semesteret før eller etter, må du skrive masteroppgave i utlandet jf. § 5-9, 3 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet. Oversikt over læresteder i utlandet hvor du kan skrive masteroppgaver finner du på denne nettsiden.

Spesialemner 

Det er over 40 spesialemner å velge i. Full oversikt over spesialemnene finner du på denne siden: Oversikt over spesialemner.

De fleste emnene har ordinær eksamen begge semestre, men undervisning kun ett semester, altså enten høst eller vår. Oversikt over hvilket semester det er undervisning finner du i emnebeskrivelsen. Det er noen få emner som kun har eksamen ett semester, les derfor emnebeskrivelsen nøye.

Det er også mulig å ta det som tilsvarer spesialemner ved UiB ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Har du bestått 30 sp. i valgemner i rettsvitenskap ved UiO eller UiT kan du søke om å få dette godskrevet i etterkant jf. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-8.Dersom du er interessert i å gjøre dette, tar du kontakt med Det juridiske fakultet ved UiO eller Det juridiske fakultet ved UiT. Merk at spesialemner fra UiB vil ha forrang i mastergraden, så dersom du har tatt spesialemner ved UiB først,  vil  det være disse som kommer på vitnemålet hvis du har mer enn 30 sp. med spesialemner. 

Praksis i Jussformidlingen

Bestått praksis hos Jussformidlingen gir 30 sp. i spesialemnet JUS325 Rettshjelp.

Ta gjerne kontakt med studieveileder.jurfa@uib.no hvis du har spørsmål om Jussformidlingen og utdanningsplan.

Jussformidlingen sine nettsider: www.jussformidlingen.no