Hjem
Det juridiske fakultet

Lesesaler ved Det juridiske fakultet

Her finner du lesesalsreglement og oversikt over lesesalene på Det juridiske fakultet.

Lesesalene ved Det juridiske fakultet er åpne for alle studenter ved fakultetet med de unntakene som går frem av lesesalsreglementet i høyre marg. Den som tar i bruk lesesalsplassen har som hovedregel rett til å bruke plassen ut dagen. Studenter som ikke kan fremvise gyldig semesterkvittering kan bortvises.

Når en student forlater plassen for mer enn to timer, skal plassen ryddes slik at den er tilgjengelig for andre, og andre studenter ved fakultetet kan benytte plassen resten av dagen.

Etter endt dag skal plassen ryddes, slik at den kan brukes av andre.

Studenter med spesielle behov kan søke Det juridiske fakultet om reservert lesesalsplass. Søknad sendes til post@jurfa.uib.no

 

Oversikt over lesesaler på jussbygget:

Gamlebygget

EtasjeRomBeskrivelsePlasserLaptop
1102Lesesal30 Ja
1103Lesesal34 Ja
1104Lesesal29 Ja
1107Lesesal32Ja
2202Lesesal29 Ja
2203Lesesal34 Ja
2204Lesesal29 Ja
3302Lesesal28 Ja
3303Lesesal33 Ja
3304Lesesal39 Ja
4402Lesesal19 Ja
4407Lesesal26 Ja
4408Lesesal22 Ja

Nybygget

EtasjeRomBeskrivelsePlasserLaptop
2205Lesesal 144 Ja
2207Lesesal 349 Nei
2208Lesesal 445 Ja
2210Lesesal 639 Ja
2211Lesesal 753 Ja
3306Lesesal 1049 Ja
3307Lesesal 1146 Ja
3309Lesesal 1337 Ja
3310Lesesal 1439 Ja
3311Lesesal 1539 Ja