Hjem
Klinisk institutt 1

For ansatte ved K1

Her finner du informasjon beregnet for ansatte, som ansattbrosjyre og HMS-håndbok.

Collage showing science and education situations.
Science and education
Foto/ill.:
collage of colourbox-photos.

Hovedinnhold

Se velkomstbrosjyren og HMS-håndboken vedlagt som pdf under. Velkomstbrosjyren er under revisjon våren 2022.

K1s nyhetsbrev