Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Vann

Vann er verdens viktigste ressurs og kilde til både liv og konflikt. UiB har mange store forskningsprosjekter om vann. Denne ekspertlisten inneholder fagfolk som vet mye om hvorfor vann er så viktig – for kroppen og i religion, dagligliv og storpolitikk.

Hovedinnhold

Nilen – Afrikas livsåre

Tore Sætersdal, arkeolog og underdirektør ved UiB Global 

Tema: Kulturhistorie, utviklingsforskning og vann. Leder The Nile Basin Research programme, et samarbeid mellom UiB og de 11 landene i Nilbassenget. Leder to NORHED-prosjekter på vann og samfunn i Asia og Afrika. Er også involvert i prosjekter innen arkeologi og kulturminneforvaltning i det sørlige Afrika. 

Telefon: 55 58 93 23 / 922 19 342, e-post: Tore.Satersdal@adm.uib.no  
Er mye på reise i Afrika, Asia og Sør-Amerika. 
 

Vannkonflikter i Midtøsten og Asia

Inger Elisabeth Måren, postdoktor ved Institutt for geografi

Tema: Vann- og skogforvaltning i Himalaya, gjerne kalt «den tredje pol». 1.4 milliarder mennesker er avhengig av vann herfra.  Store elver går gjennom flere land og skaper både konflikter og muligheter.

Telefon: 55 58 38 77 / 412 85 126, e-post: inger.maaren@geog.uib.no

       

Vann og helse

Oddrun Gudbrandsen, ernæringsforsker ved Klinisk instiutt 1 

Tema: Vannets funksjon i kroppen. Uten nok vann svikter organene våre og livsviktige prosesser stopper opp.  Det er også skadelig å drikke for mye vann. 

Telefon: 55 97 55 53 / 930 02 058, Oddrun.Gudbrandsen@k1.uib.no

 

Hva er egentlig vann? 

Tore Skodvin, førsteamanuensis ved Kjemisk institutt

Tema: Vann - et lite molekyl med spesielle egenskaper, unike egenskaper ved vann.

Telefon: 55 58 33 54 / 915 68 541, e-post Tore.Skodvin@kj.uib.no

 

Juss og vannrettigheter 

Sigrid Eskeland Schütz, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet

Tema: Europeisk ferskvannsrett, kjemiske og økologiske miljøkvalitetskrav for vatn, rammer for næringsaktivitet med påverknad på vatn.

Telefon: 55 58 95 89 / 481 50 983, e-post: Sigrid.schytz@uib.no

 

Vann og klima 

Asgeir Sorteberg, professor ved Bjerknessenteret og Geofysisk institutt

Tema: Hvordan vil vannets kretsløp bli påvirket av klima? Nedbør, regn og snøfall, ekstremnedbør, flom, snø, is og breer.

Telefon: 55 58 26 93, e-post: Asgeir.Sorteberg@uib.no

 

Scott Bremer, forsker ved Senter for vitenskapsteori. 

Tema: Vann og klima. Naturforvaltning. Tilknyttet prosjektet TRACKS om konsekvenser av klimaendringer i Bangladesh. 

Telefon: 55 58 29 85 / 483 47 584, e-post: scott.bremer@svt.uib.no


Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom