Hjem
Kjemisk institutt

Undervisning

Kjemisk institutt tilbyr undervising innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 1 til 8 år.

Kjemisk institutt tilbyr emner innen flere fagfelt. De fleste emnene har et omfang på 10 studiepoeng. Noen av emnene er rene laboratoriekurs, noen kombinerer laboratorieundervisning og teori, mens noen er rene teorikurs.

årsstudiet i naturvitskapelege fag kan du velje å konsentrere deg om berre kjemi, eller du kan kombinere emne frå fleire fagområde.

Bachelorprogrammet i kjemi inneheld 100 studiepoeng (vel 1½ års studium) spesialisering innan kjemi. Dei resterande 80 studiepoenga inkluderer obligatoriske emne innan matematikk/statistikk/informatikk, fysikk og molekylærbiologi. Programmet har òg valfrie emne.

Det er ingen formelle studieretningar i masterprogrammet i kjemi, men det er definert ni forskingsområde ein kan avleggja masteroppgåve innan.