Hjem
Kjemisk institutt

Emner

Kjemisk institutt tilbyr emner innen flere fagfelt. De fleste emnene har et omfang på 10 studiepoeng. Noen av emnene er rene laboratoriekurs, noen kombinerer laboratorieundervisning og teori, mens noen er rene teorikurs.

Mer informasjon om de ulike emnene (undervisningssemester, eventuelle opptakskrav, undervisningsform m.m) finner du ved å følge linkene:

Emner tilknyttet tverrfaglige studieprogrammer som blir undervist ved Kjemisk institutt: