Hjem
Kjemisk institutt

Disputas : Silje Steinsholm

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Sensory and physicochemical properties of enzymatic protein hydrolysates"

Opponenter:

  1. Professor Turid Rustad, NTNU, Norway
  2. Professor Richard Fitzgerald, University of Limerick, Ireland

Leder av komiteen

Førsteamanuensis John Georg Seland

Disputasleder

Professor Knut Børve

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.