Hjem

Kjemisk institutt

Råd og utvalg

Som rådgivende organer og saksforberedende utvalg til støtte for instituttleders oppgaver, eksisterer det instituttråd, forskerutdanningsutvalg, programstyre og studentenes fagutvalg.

Instituttrådet er valgt. De andre utvalgene er utnevnt av instituttleder. Utvalgene følger ofte samme periode som instituttrådet. Gruppe A og C velges for 4 års perioder. Gruppe B og D sitter aldri mer enn 1 år av gangen.

Gruppe A: Faste vitenskapelige ansatte
Gruppe B: Midlertidig vitenskapelige ansatte inkl PhD
Gruppe C: Teknisk og administrativt ansatte
Gruppe D: Studenter