Hjem
Kjemisk institutt

Tensiometer Sigma700 (KSV)

Et tensiometer brukes blant annet til å måle overflatespenningen til en væske.

Foto/ill.:
KSV

Hovedinnhold

Sigma700 er et tensiometer levert fra KSV. Instrumentet er utstyrt med en titrator slik at det kan benyttes til å automatisk bestemme cmc (kritisk micellekonsentrasjon) for surfaktanter.

Tilleggsutsyr for måling av fuktegenskaper for pulver og sedimentasjonshastighet i partikkelsuspensjoner finnes også.