Hjem
Kjemisk institutt

Studietilbud i nanoteknologi og nanovitenskap (nanoVT)

Studietilbudet i nanoteknologi og nanovitenskap ved UiB omfatter Bachelorstudiet i nanoteknologi og Masterstudiet i nanovitenskap.

Hovedinnhold

Bachelorstudiet i nanoteknologi er treårig, består  av totalt 180 studiepoeng og fører frem til Bachelorgrad i naturvitenskap, studieretning nanoteknologi. Studiet er meget tverrfaglig og inneholder matematikk, kjemi, fysikk, molekylærbiologi og nanoteknologi, og i tillegg Ex.phil, informatikk eller statistikk. Bachelorstudiet i nanoteknologi inneholder også 40 helt valgfrie studiepoeng. Les mer om Bachelorstudiet i nanoteknologi her.

Masterstudiet i nanovitenskap er toårig, består av totalt 120 studiepoeng og fører frem til Mastergrad i nanovitenskap. Studiet består av 60 teoretiske studiepoeng hvorav 30 er obligatoriske og 30 velges i samråd med veiledere. I tillegg inneholder studiet et masterprosjekt på tilsammen 60 studiepoeng. Det er mulig å velge masteroppgaver i nanovitenskap innen ulike nanovitenskapelige disipliner; Nanokjemi, nanofysikk eller nanobiologi. Utførlig informasjon om masterstudiet i nanovitenskap finnes her.

Har du spørsmål om studieprogrammene i nanoteknologi- eller vitenskap, eller ønsker du mer informasjon om aktuelle masterprosjekter i nanovitenskap? Ta kontakt med studieveileder via e-post: Studieveileder@nano.uib.no.

Programstyret for nanoteknologi- og vitenskap (nanoVT) er nanoprogrammenes styringsorgan. 


Kontaktinfomasjon: Studieveileder@nano.uib.no.